สินค้าของเรา

NEODYMIUM

[แม่เหล็กแรงสูง]

HARD FERRITE

[แม่เหล็กดำ]

RUBBER MAGBET

[แม่เหล็กยาง]

[RAW MATERIAL]

[MAGNETIC SEPARATOR]

แม่เหล็กถาวรเพื่อคัดแยกเศษเหล็กออกจากกระบวนการผลิต ที่มีเศษเหล็กปนเปื้อน หรือ ต้องการแยกเหล็กออกจากวัตถุต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบ สามารถปรับตามขนาดงานได้

 

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE BAR

[แม่เหล็กแท่งกลม]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE GRID WITH

HOUSING

[แม่เหล็กตะแกรงและถัง]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE FILTER

[แม่เหล็กกรองเศษเหล็ก]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE PLATE

[แม่เหล็กแบบกล่อง]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE OVER BELT

CONVEYER

[แม่เหล็กเหนือสายพานลำเลียง]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE ROLLER HEAD

CONVEYER

[แม่เหล็กโรลเลอร์ ปลายสายพาน]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE DRUM WITH

HOUSING

[แม่เหล็กโรลเลอร์

จับและปล่อยเศษเหล็ก

โดยอัติโนมัติ]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE CASCADE

[แม่เหล็กกล่องที่ติดตั้งเป็นชั้น]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE DEPALATIZER

[แม่เหล็กเพื่อการขนย้าย]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE

SHEET FLOATER

[แม่เหล็กแยกแผ่นเหล็ก]

MAGNETIC SEPARATOR

TYPE PIPE

[แม่เหล็กท่อลำเลียง

แบบกลม]

PERMANENT MAGNETIC

LIFTING

[แม่เหล็กถาวรยกเหล็ก]

siammagnet logo

บริษัท สยามแมค เทค จำกัด

Siammag Tech co.,ltd.

Sales Hotline : 088-170-1177 , 098-281-7171

Tel. : 662-732-8688

Fax : 662-060-7586

Email : siammagnet108@gmail.com

Facebook: @siammagtech

Line ID : siammagnet

108 ซ.รามคำแหง 54 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240